Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2019 klo 09:00 - 29.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 29.10.2019
14:15 - 15:45
To 31.10.2019
14:15 - 15:45
Ti 5.11.2019
14:15 - 15:45
To 7.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 12.11.2019
14:15 - 15:45
To 14.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 19.11.2019
14:15 - 15:45
To 21.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 26.11.2019
14:15 - 15:45
To 28.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 3.12.2019
14:15 - 15:45
To 5.12.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Suositellaan tutustumista johonkin kvalitatiivisen aineiston analyysiohjelmaan (esim. Atlas/ti)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt modernin yhteiskuntahistorian metodologisiin lähtökohtiin ja niistä käytävään keskusteluun. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää eri tutkimussuuntauksissa käytettyjä laadullisia menetelmiä. Hän on myös syventänyt erilaisia tietotyötaitojaan: argumentointi, ongelmanratkaisu, yhteistyö, vuorovaikutus ja ryhmätyö, digitaalisen teknologian käyttö ja modernit tutkimusmenetelmät.

Periodi: 2

Opintojaksossa syvennytään yhteiskuntahistorian keskeisiin metodologisiin lähtökohtiin ja perehdytään yhteiskuntahistorialle tyypillisten laadullisten menetelmien periaatteisiin ja käyttötapoihin. Kurssilla harjoitellaan käytännössä erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä sekä tutustutaan kvalitatiivisten aineistojen analyysissä tarvittaviin ohjelmistoihin.

Claus & Marriot: History: An introduction to theory, method and practice

Titscher & Meyer & Wodak & Vetter: Methods of Text and Discourse Analysis

Abrams: Oral History Theory (Routledge 2016, 2nd edition)

Charmaz: Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis (Sage 2006)

Deltagande i presentationen av forskningsmetoder under undervisningstillfällena, praktiska uppgifter under undervisningstillfällena, hemuppgifter och avhandling

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät