Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.9.2019 klo 09:00 - 30.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opiskelija näkee maailman kokonaisuutena ja osaa eritellä sen keskinäisiä voimavirtoja. Edellytykset teoriakysymysten hallintaan muodostuvat aikaisempaa paremmiksi. Omalla esseellään opiskelija tähtää jo tutkimustyyppiseen orientaatioon.

Perehtyminen nopeasti kehittyneeseen tutkimussuuntaan, nykyhetken globaaliin ja transnationaaliseen historiaan.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus
Valitse neljä kirjaa:
• Barry Buzan & George Lawson: The Global Transformation. History, Modernity and the Making of International Relations
• Klaus Dodds, Merje Kuus & Joanna Sharp (toim.): The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics
• David Held & Anthony McGrew: Globalization / Anti-Globalization, Beyond the Great Divide (2nd ed.)
• Pierre-Yves Saunier: Transnational History
• Alexander Wendt: Social Theory of International Politics

Esseissä käytettäviä kirjoja (muitakin voi käyttää, sopimuksen mukaan).
• David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton: Global Transformations. Politics, Economics and Culture
• Jeremy Black: Geopolitics and the Quest for Dominance
• Johanna Kantola & Johanna Valenius (toim.): Toinen maailmanpolitiikka
• Bo Stråth: Europe’s Utopia of Peace 1815, 1919, 1951

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu

-Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.