Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.2.2020 klo 09:00 - 26.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 7.3.2020
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva siitä, miten media ja julkisuus ovat keskeinen osa demokratiaa ja politiikkaa sekä sitä, mikä niiden rooli on ollut poliittisissa murroksissa. Hän tuntee mediahistorian pääpiirteet ja julkisuustutkimuksen keskeiset näkökulmat poliittisen historian näkökulmasta. Opiskelija osaa suhteuttaa tämän päivän mediaan ja demokratiaan liittyvät, usein vallankumouksellisina pidetyt näkökulmat historialliseen jatkumoon. Hänellä on myös yleiskuva suomalaisen julkisuuden ja median kehityksestä.

Opintojakso antaa historiallisen näkökulman siihen, miten media ja julkisuus ovat keskeinen osa demokratiaa ja politiikkaa sekä niihin liittyviä konflikteja. Opintojakso tarkastelee julkisuuden syntyä ja määrittelyä ja miten julkisuus on muuttunut uusien mediateknologioiden myötä. Se myös tarkastelee millainen vaikutus medialla ja siihen liittyvällä propagandalla ja sensuurilla on ollut politiikkaan ja miten media ja julkisuus ovat linkittyneet modernisaatioon, globalisaatioon ja nationalismiin. Opintojakso tarjoaa myös vaihtoehtoisia näkökulmia tulkita mediavetoista demokratiaa ja julkisuutta.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

- Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin

- Stephen Coleman & Karen Ross: The Media and the Public: "Them" and "Us" in Media Discourse.

- Liam Kennedy & Patric Caitlin: The Violence of the Image. Photography and international Conflict.

- Hannu Nieminen: Kansa seisoi loitompana. Kansallisen julkisuuden rakentuminen Suomessa 1809–1917.

ohjattuihin itsenäisiin kirjoitustehtäviin sisältyvä kirjallisuus (valitse neljä kirjaa)

edellä mainittujen kirjojen lisäksi

- Peter Burke: Eyewitnessing: The Use of Images as Historical Evidence

- Pål Kolstø (toim.): Media Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other

- Pierre Rosanvallon: Vastademokratia

- Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta

- Jane L. Chapman: Gender, Citizenship and Newspapers: Historical and Transnational Perspectives

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu