Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
22.8.2019 klo 09:00 - 11.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 21.9.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys käsitehistoriasta historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapana. Hän tuntee käsitehistoriallista tutkimuskeskustelua ja käsitehistorian sovelluksia eri tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan tätä lähestymistapaa opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta ja tutkimuskirjallisuuden käyttöä vaativissa työtehtävissä.

Opintojaksossa perehdytään käsitehistorian keskeisten kehittäjien teoreettis-metodologisiin näkemyksiin sekä käsitehistoriallista lähestymistapaa soveltavaan tutkimukseen. Opetus kytkeytyy meneillään oleviin tutkimushankkeisiin.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

Neljä seuraavista:

Albert O. Hirschman: The Rhetorics of Reaction

Matti Hyvärinen et al (toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (vastaa kahta kirjaa)

Reinhart Koselleck: Futures past. On the semantics of historical time

Melvin Richter: The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction

Jussi Kurunmäki & Johan Strang (toim.): Rhetoric of Nordic Democracy

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

a) Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu