Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.2.2020 klo 09:00 - 9.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
16:15 - 17:45
To 12.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 16.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 23.3.2020
16:15 - 17:45
To 26.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 30.3.2020
16:15 - 17:45
To 2.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 6.4.2020
16:15 - 17:45
To 16.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 20.4.2020
16:15 - 17:45
To 23.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 27.4.2020
16:15 - 17:45
Ke 29.4.2020
16:15 - 17:45

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sukupuolen, vallan ja toimivuuden erilaisiin kytköksiin ja niiden ajallisiin muutosprosesseihin.

Opintojaksossa tarkastellaan sukupuolen poliittisuuden muotoja historiallisessa perspektiivissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät