Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.11.2019 klo 09:00 - 4.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 14.12.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sekä käsitys kansankunnan määrittelyistä että nationalismitutkimuksen eri suuntauksista. Hän tuntee nationalismitutkimuksen aatehistoriaa, käsitteitä ja keskeisiä vaikuttajia. Opiskelija osaa myös vertailla nationalismintutkimuksen eri koulukuntien eroja ja painotuksia.

Opintojaksolla käsitellään nationalismitutkimuksen historiaa, käsitteitä, keskeisiä ajattelijoita sekä pohditaan etnisyyden, sukupuolen ja kansallisvaltioiden aseman merkitystä nationalismin määrittymisessä. Opintojaksolla tarkastellaan myös nationalismin ilmemenemismuotoja eri puolilla maailmaa sekä sitä, miten kansallisuusajattelu on muokannut Suomea.

Kirjallisuus:

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

- Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit

- Benedict Anderson: Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua

-Anthony D. Smith: Nationalism and Modernism

-Pauli Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki

ohjattuihin itsenäisiin kirjoitustehtäviin sisältyvä kirjallisuus edellä mainittujen kirjojen lisäksi

- Nira Yuval-Davis: Gender & Nation

- Osmo Jussila: Nationalismi ja vallankumous suomalais-venäläisissä suhteissa 1899–1914

- Vijay Prashad: The Darker Nations. A People’s History of the Third World

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

d) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu