Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.2.2020 klo 09:00 - 26.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 7.3.2020
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso voidaan suorittaa valinnaisina opintoina joko Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaattiohjelmassa tai Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa. Se sisältyy myös European and Nordic Studies -maisteriohjelmaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti hyvinvointivaltion, erityisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltion, historiallista tutkimusta. Hän pystyy jäsentämään hyvinvointivaltiokehityksen vaiheita, ja hänellä on perusteltu käsitys tähän kehitykseen liittyneistä toimijoista, tavoitteista ja ristiriidoista. Hän pystyy suhteuttamaan tätä omiin tiedonintresseihinsä esimerkiksi opinnäytetöissään.

Periodi: 1

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion eri vaiheisiin ja osa-alueisiin sekä näitä käsittelevän tutkimuksen eri painotuksiin. Hyvinvointivaltiokehitystä tarkastellaan siihen vaikuttaneiden poliittisten tavoitteenasettelujen ja ristiriitojen sekä tämän kehityksen yhteiskunnallisten seurausten kannalta.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjalllisuus

Neljä seuraavista:

Niels Finn Christiansen (toim.): The Nordic Model of Welfare – a Historical Reappraisal

Kees vain Kersbergen: Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State

Pauli Kettunen: Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (toim.): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy

Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen (toim.): Race, Ethnicity and Welfare States – An American Dilemma?

Pirjo Markkola: Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ 1860-1920

Oheiskirjallisuus lähiopetuksessa

soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta, erityisesti e-julkaisuina olevien tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

a) Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu