Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 14.12.2019 - 14.12.2019
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 8.2.2020 - 8.2.2020
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 7.3.2020 - 7.3.2020
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 4.4.2020 - 4.4.2020
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 25.4.2020 - 25.4.2020
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 30.5.2020 - 30.5.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 30.11.2019 - 30.11.2019
Pollution and protection: Environmental history of the Baltic Sea 5 Cr Kurssi 28.10.2019 - 2.12.2019
Luonto, yhteiskunta ja historia ilmastonmuutoksen aikakaudella 5 Cr Kurssi 28.10.2019 - 4.12.2019
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 19.10.2019 - 19.10.2019
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 21.9.2019 - 21.9.2019
Luonto, yhteiskunta ja historia ilmastonmuutoksen aikakaudella 5 Cr Kurssi 11.3.2019 - 3.4.2019
Pollution and protection: Environmental history of the Baltic Sea 5 Cr Kurssi 29.10.2018 - 3.12.2018
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 4.1.2018 - 31.5.2018
Luonto, yhteiskunta ja elinkeinot 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2017 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ympäristöhistorian klassisten kysymysten, esimerkiksi ilmaston, talouden, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutukseen. Hän tuntee suomalaisen yhteiskunnan pitkäaikaisia kehityslinjoja ja ymmärtää miten elinkeinot, ympäristö ja luonto ovat kytkeytyneet toisiinsa. Ilmastonmuutos historiallisena ilmiönä ja tulevaisuuden haasteena saa erityisen painotuksen.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään globaalin ympäristöhistorian keskeisiin teemoihin sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, agraarisen ja urbaanin elämäntavan, luonnon ja talouden väliseen yhteyteen sekä elinkeinojen kehityksen yleisiin kansainvälisiin ja kansallisiin taustatekijöihin.

Oppimateriaali

Valitse neljä seuraavista:

· Louekari, Sami: Hyödyn politiikka – Kokemäenjokilaakson ympäristöhistoriaa 1720 - 1850.

· Behringer, Wolfgang. A cultural history of climate

· Howkins, Alun: The Death of Rural England. The Social History of the Countryside Since 1900.

· Radkau, Joachim: Nature and Power. A global history of the environment. Cambridge UP 2008.

· Burke, Edmund III and Pomeranz, Kenneth: The Environment and World History. California UP 2009.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Toteutus

Teemaseminaari pienryhmissä