Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.1.2020 kl. 08:00 - 11.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 21.2.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojaksot suoritettuaan opiskelijan peruskurssilla saavuttamat kreikan taidot ovat kasvaneet ja syventyneet niin, että hänellä on aiempaa monipuolisempi kuva Uuden testamentin kielen luonteesta, eri kirjoittajien tyylistä ja ilmaisutavoista. Opiskelija osaa analysoida vaikeahkojakin Uuden testamentin tekstejä ja niiden kielellisiä rakenteita.

A-jakso (5op): Luentokurssi (2op) sekä sen yhteydessä sovittu sivumäärä Uuden testamentin tekstiä (3op) tai Itsenäinen suoritus tiedekuntatentissä.

Tentissä saa käyttää M. Liljeqvist, Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi (1. tai 2. painos) tai R. Gyllenberg, Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja. Sanakirjassa ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Lyhyt kuvaus tentin kysymystyypeistä on intranetissä Flammassa.

A-jakso (5op): Itsenäisessä suorituksessa Matteuksen evankeliumi. Luennoilla osallistujille oppimateriaali ilmoitetaan luennon yhteydessä.

UT:n tekstijulkaisuna käytetään teosta E. Nestle & K. Aland, Novum Testamentum Graece (28. painos).

Apuneuvoina voi käyttää tenttiin valmistautuessa teoksia L. Aejmelaeus, Uuden testamentin kreikan kielioppi (1. tai 2. painos), J. Kiilunen & N. Nikki, Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti. Liljeqvistin ja Gyllenbergin sanakirjojen lisäksi on olemassa hyviä englannin- ja saksankielisiä sanakirjoja.

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-2105 Kreikankielinen Uusi testamentti, 5 op

Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori Outi Lehtipuu