Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
25.12.2019 kl. 08:00 - 14.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 24.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

ERIYTYVÄT OPINNOT YKH361-382

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa kunkin aikakauden tai teeman erityispiirteet ja -ongelmat sekä niihin löytyneet ratkaisut. Hän osaa kuvata, miten aikakauden innovaatiot ja ratkaisut ovat vaikuttaneet myöhempään kirkkohistoriaan ja näkyvät edelleen nykyisissä kirkoissa.

A. Early Christianity Text Class (5op)
Students must complete all parts to receive credits.

  1. Preliminary reading with written task
  2. Text class and assessment
  3. Essay on a topic related to the text.

Information about the preliminary reading and the essays will be on Weboodi

OR

B. Book Exam (5 op)
A. Brent, A Political History of Early Christianity (326 s),
V. Burrus (ed.), Late Ancient Christianity (318 s)
M. Humphries, Early Christianity (276 s)
F. Young, & M. Mitchell (ed.), Origins to Constantine Part IV (293-412)
A. Casiday & F. Norris (ed.), Constantine to c. 600 Part III (149-314)

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Jakson opetukseksi voidaan hyödyntää mikä tahansa kirkkohistorian syventävä kurssi, joka sisältönsä puolesta liittyy opintojakson aikaan ja teemaan (esim. TUM-3219 Kirkkohistorian erityiskysymyksiä).

Soveltuva opetus lukuvuonna 2017-2018:
TUM-3213 Prayer and worship in the Early Church

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavat kirjalliset tehtävät tai tentti. Opintojakso suoritetaan tentissä yhdellä kertaa.