Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
25.3.2020 kl. 08:00 - 14.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

ERIYTYVÄT OPINNOT YKH361-382 / ERIYTYVÄT OPINNOT SKH361-367
Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa kunkin aikakauden tai teeman erityispiirteet ja -ongelmat sekä niihin löytyneet ratkaisut. Hän osaa kuvata, miten aikakauden innovaatiot ja ratkaisut ovat vaikuttaneet myöhempään kirkkohistoriaan ja näkyvät edelleen nykyisissä kirkoissa.

Kirjahistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut yhteen tai useampaan kirjahistorian osa-alueeseen syvällisemmin. Hän tuntee siihen liittyviä kysymyksiä eri aikakausilta ja erilaisilta maantieteellisiltä alueilta.

Teologisen tiedekunnan opiskelija suorittaa kurssin osallistumalla ilmoitettuun opetukseen. Muun kuin teologisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat opintojakson 15 opintopisteen laajuisena.

Kirjakauppa ja sensuuri, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: Tuija Laine, Kolportöörejä ja kirjakauppiaita. Kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800 (362 s.) TAI Jyrki Hakapää, Kirjan tie lukijalle. Kirjakauppojen vakiintuminen Suomessa 1740–1860 (466 s.), Robert Darnton, Literary Underground of the Old Regime (258 s.), B.Bell, P. Benet & J. Bevan (ed.), Across Boundaries. The Book in Culture & Commerce (160 s.), J.Rose (ed.), The Holocaust and the Book (314 s.)

Lukeminen ja kirjoittaminen, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: C. Appel & M. Fink-Jensen (ed.), Religious Reading in the Lutheran North (232 s.), Christine Pawley, Reading Places. Literacy, Democracy and the Public Library in Cold War America (325 s.), M. Leskelä-Kärki, A. Lahtinen ja K. Vainio-Korhonen (toim.), Kirjeet ja historiantutkimus (423 s.).

Kirjan vaikutushistoria, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: Candy Gunther Brown, The Word in the World. Evangelical Writing, Publishing and Reading in America, 1789–1880 (336 s.), P. James (ed.), Picture this. World War I Posters and visual Culture (398 s.), Daniel R. Headrick, When information came of age: technologies of knowledge in the age of reason and revolution, 1700–1850 (246 s.).

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Suorittaminen lukuvuonna 2017-2018

Jakso suoritetaan opintojaksolla TUM-3214 Kirkko, kirja ja kulttuuri reformaatiosta 2000-luvulle

Jouko Talonen