Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 7.9.2016
10:00 - 12:00
tors 8.9.2016
10:00 - 12:00
ons 14.9.2016
10:00 - 12:00
tors 15.9.2016
10:00 - 12:00
ons 21.9.2016
10:00 - 12:00
tors 22.9.2016
10:00 - 12:00

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaista uskonnonpedagogista keskustelua ja kirjallisuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

1) Metodinen kollokvio (3 op) IV ja I periodi.
2) Opetus (2 op). Ks. lisätiedot.
3) Kirjallisuus tentissä tai esseinä tai opintopiirissä (ks. opintopiiriohje)(5 op)

Opiskelijan tulee huolehtia, että suoritus rekisteröidään 10 op:n opintojaksoksi, kun vaadittavat osiot 1-3 (3 op + 2 op + 5 op) on suoritettu.

Kirjallisuus (5 op)

- G. Davie, Religion in Modern Europe. A Memory of Mutates
- Fr. Schweitzer, W. Ilg & H. Simojoki (eds.), Confirmation Work in Europe tai B. J. Neff & D. Ratcliff, Handbook of family religious education.

Opetus 2016-2017:

(sl) Kirkon työ muuttuvassa sosiaalisessa ympäristössä 103182 Huotari, Voitto
(sl) Jännitteinen yhteiskuntauskonto ja kansallisen identiteetin muutos 103180 Kallunki, Valdemar

(kl) Society and Community Cohesion 100106A Penttilä, Maija
(kl) Suomalaisen diakonian edellytykset, haasteet ja mahdollisuudet 103179 Kiiski, Jouko
(kl) Media Analysis 100102A Bastubacka, Joha