Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
27.1.2017 kl. 08:00 - 6.3.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 16.3.2017
12:00 - 14:00
tors 23.3.2017
12:00 - 14:00
tors 30.3.2017
12:00 - 14:00
tors 6.4.2017
12:00 - 14:00
tors 13.4.2017
12:00 - 14:00
tors 20.4.2017
12:00 - 14:00
tors 27.4.2017
12:00 - 14:00
tors 4.5.2017
12:00 - 14:00

Beskrivning

Tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Vuorovaikutustaidot

- Tieteenalan kysymyksenasettelu ja tutkimusongelmien tunnistaminen sekä arvioiminen

- Tutkimusmenetelmien tuntemus

Kurssilla tutustutaan uusimpaan uskontotieteellisen pelitutkimuksen kysymyksenasetteluun ja tutkimushistoriaan. Aihetta syvennetään uskonnon ja moraalin teemoilla, joita havainnollistetaan digitaalisen pelimateriaalin avulla. Kurssin keskeisiä kysymyksiä ovat: miten uskontoa voi tutkia peleissä, miten moraalivalinnat ja uskonto esiintyvät peleissä ja mitä merkityksiä pelit voivat välittää.

Kokonaisteema liittyy uskontotieteelliseen keskusteluun nykypäivän uskonnollisesta maisemasta ja miten sitä voidaan tutkia.

Kurssilla opiskelijat analysoivat pienryhmissä pelimateriaalia valitsemansa uskontotieteellisen kysymyksenasettelun kautta ja esittelevät havaintonsa muille.

- Ryhmätyö

- Pienesseet

- Läsnäolo

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Uskontotieteen opiskelijoille

Heidi Rautalahti

Kurssi voidaan sisällyttää seuraaviin opintojaksoihin: USH/UST241, UST270, USH/UST350