Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.4.2020 kl. 08:00 - 28.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnonfilosofian keskeisiä aihepiirejä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Hän kykenee tunnistamaan uskonnonfilosofisia argumentteja ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Opintojakson suoritetaan kirjatentteinä. Osaston opetuksella voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuudesta. Opintojakso suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä. Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovittavalla tavalla.

1. M. Peterson & W. Hasker & B. Reichenbach & D. Basinger (toim.), Reason and Religious Belief (326 s.) tai C.Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (435 s.).
2. T. Koistinen, Philosophy of Religion or Religious Philosophy (192 s.) tai T. Koistinen & T. Lehtonen (toim.), Perspectives in Contemporary Philosophy of Religion (248 s.)
3. J. Runzo (toim.), Is God Real? (211 s.) tai D. Stiver, The philosophy of Religious Language (205 s.)
4. M. Westphal, Overcoming Ontotheology: Toward A Postmodern Christian Faith (306 s.) tai P. S. Anderson ja B. Clack (toim.), Feminist Philosophy of Religion (272 s.)
5. W.J. Wainwright (toim.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (s. 304-525)

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska