Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.1.2017 kl. 08:00 - 7.2.2017 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.2.2017
09:15 - 13:00

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja filosofian ja teologian väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä sekä niiden historiallista taustaa. Hän osaa eritellä ja muodostaa aiheeseen liittyviä argumentteja filosofian näkökulmasta.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä kokonaisuuksina korkeintaan kahdessa erässä.

Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovitulla tavalla.
1. Anselm Canterburylainen, Ymmärrystä etsivä usko (88 s.) sekä Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae (1-231) tai Johannes Duns Scotus, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia (1-253)
2. A. Louth,The Origins of the Christian Mystical Tradition from Plato to Denys (204 s.)
3. F. Kerr, Thomas Aquinas. A Very Short Introduction (144 s.) ja R. Cross, John Duns Scotus (244 s.)
4. P. Ricoeur, Figuring the Sacred (352 s) tai J. L. Marion, Being Given: Towards a Phenomenology of Givenness (408 s.) tai I. Dalferth, Becoming Present: An Inquiry into the Christian Sense of the Presence of God (291 s.)
5. T. Flint ja M. Rea (toim.), The Oxford Handbook of Philosophical Theology (s. 1-102, 403-596) tai J. Hick, An Interpretation of Religion (380 s.)

 

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur och/eller föreläsningar som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska