Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 08:00 - 22.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on riittävä heprean taito hepreankielisen Raamatun itsenäiseen lukemiseen ja tutkimuskirjallisuuden seuraamiseen. Hän on perehtynyt Vanhan testamentin sisältöön ja tutkimukseen niin, että osaa analysoida ja tulkita Vanhaa testamenttia sen historiallisissa ja nykyisissä ympäristöissä ja toimia asiantuntijana sitä koskevissa kysymyksissä.

Opiskelija, joka suorittaa opintojakson 10 op:n laajuisena, tenttii kohdat 1-3. Opiskelija, joka suorittaa opintojakson 20 op:n laajuisena, valitsee lisäksi 10 op kirjallisuutta kohdasta 4.

Tenttiminen tapahtuu parhaiten noin 5 op:n jaksoissa joko tiedekuntatentissä (II aineryhmä) tai opetuksen yhteydessä järjestettävissä kertauksissa. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia, että osa kirjallisuudesta suoritetaan esseen muodossa tai lukupäiväkirjana. Tekstit suoritetaan vähintään 10 sivun jaksoissa.

Opintojaksoon voi sisältää myös luentokursseja. Vaihtoehtoisista tenttikäytännöistä (esseet tai lukemispäiväkirja) sovitaan tentaattorin kanssa.

1. Tekstejä (10 s = 2 op)

5 sivua proosaa: 5. Moos. 5-7 tai 2. Sam. 8-11.
5 sivua profeettoja tai runoutta: Jes. 44-45, Jer. 18-20 tai Ps. 105-106.

2. Johdatus Vanhaan testamenttiin (4 op)

J. C. Gertz et al: T & T Clark Handbook of the Old Testament (saks. Grundinformation Altes Testament tai T. Römer et al (toim.), Introduction à l'Ancien Testament.

3. Vanhan testamentin teologiaa tai uskonnonhistoriaa (4 op)

R. Albertz, History of Israelite Religion I-II tai H.-D. Preuss, Old Testament Theology I-II (molemmat saatavilla myös saksaksi).

4. Vanhan testamentin erityistuntemus (10 op)

J.-L. Ska, Introduction to the Reading of Pentateuch (1 op), T. Römer, The So-called Deuteronomistic History (1 op), L. L. Grabbe, Priests, Prophets, Diviners, Sages (1,5 op), D. L. Petersen, The Prophetic Literature: An Introduction (1,5 op), J. L. Crenshaw, The Psalms: An Introduction (1 op), L. G. Perdue, Wisdom Literature: A Theological History (2,5 op), R. Kessler, The Social History of Ancient Israel (1,5 op), D. M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature (1,5 op), K. L. Noll, Canaan and Israel in Antiquity (1,5 op), J. J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age (1,5 op), P. J. King & L. E. Stager, Life in Biblical Israel (2,5 op), K. H. Jobes & M. Silva, Invitation to the Septuagint (2 op).

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Opintojaksoon voidaan sisällyttää uuden tutkintorakenteen mukaisia syventäviä opintojaksoja sekä itsenäisiä suorituksia annetusta kirjallisuudesta. Suorituksista neuvotellaan jakson vastuuopettajan kanssa.

Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen