Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.1.2019 kl. 13:50 - 10.2.2019 kl. 14:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 12.2.2019
08:00 - 09:30

Beskrivning

Ennen lääkäriksi valmistumista suoritettava elvytystentti koostuu kahdesta osasta, teoreettisesta ja käytännön osasta.

Elvytystenttejä järjestetään vähintään 20 syyslukukaudella ja 20 kevätlukukaudella.

ILMOITTAUTUKAA KOLMEN RYHMÄNÄ TENTTIIN, TENTTIÄ EI OLE MAHDOLLISTA TEHDÄ VAJAASSA RYHMÄSSÄ, VAAN ON OLTAVA 3 /ELVYTYSTENTTI

Elvytystentti

Sydänpysähdystilanteen hoidon hallitseminen on osa jokaisen lääkärin perustaitoja. Tilanteen yllätyksellisyys, siihen liittyvä stressi ja suhteellinen harvinaisuus tekee siitä tavanomaista vaikeamman. Elvytyksen laatu on yhteydessä potilaan ennustukseen ja sen takia elvytyksessä noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä hoitoalgoritmeja. Elvytys on lisäksi hoitoon osallistuvien saumatonta ryhmätyötä edellyttävä tapahtuma.

Ennen lääkäriksi valmistumista suoritettava elvytystentti koostuu kahdesta osasta, teoreettisesta ja käytännön osasta.

TEORIAOSA suoritetaan joko suullisena tai kirjallisena elvytyskuulustelun aluksi, mutta sitä voidaan täydentää suullisilla kysymyksillä myös käytännön osan aikana. Eri sydänpysähdystilanteiden hoitoperiaatteiden lisäksi opiskelijoiden tulee hallita välittömät elvytyksen jälkeisen hoidon pääpiirteet sekä verikaasuanalyysin normaaliarvot, ja tuntea tavallisimpien happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja hoito.

KÄYTÄNNÖN OSASSA tentin valvoja luo vähintään kolme erilaista elvytystilannetta. Yksi opiskelijoista on kerrallaan lääkäri ja samalla elvytysryhmän johtaja. Muut toimivat sairaanhoitajan ja/ ensihoitajan roolissa osana elvytystiimiä lääkärin johdon alla. Roolit vaihtuvat kun aloitetaan uusi tilanne, eli jokainen toimii vuorollaan ryhmän johtajana. Jotta elvytysryhmän toiminta olisi mahdollisimman saumatonta, tulisi tenttiin ilmoittautuneen ryhmän kokoontua ennen tenttiä harjoittelemaan ja pohtimaan toimintastrategioita . Elvytyskuulustelun käytännön osassa huonosti pärjäävä ryhmä voidaan hylätä kokonaisuudessaan. Käytännön osassa opiskelijoiden on toimittava kuten he toimisivat todellista potilasta hoitaessaankin.

Käytettävissä ovat tavanomaiset elvytystoiminnassa tarvittavat välineet: monitori-defibrillaattori, elvytyslääkkeet sekä varusteet mm. hengitystien turvaamista varten.Supraglottinen hengityslaite ja laskimokanyyli on kiinnitettävä tavalliseen tapaan. Sykkeen tunnustelu ja keuhkojen auskultointi tehdään silloin, kun se tilanteen vuoksi on perusteltua. Nukelle voidaan antaa elvytyslääkkeitä. Lääkkeitä annettaessa on lääkkeen nimi ja annos ilmoitettava ääneen. Tentin aikana kaikki toimenpiteet tapahtuvat reaaliajassa. Virheet, jotka selvästi huonontavat elvytettävän potilaan ennustetta, johtavat tentin hylkäämiseen.

Käytännön suorituksen hylkäysperusteita:

* ventilointi ei onnistu toistuvasti tai virhettä ei huomata

*ventilointi on jatkuvasti selvästi vajaata tai reilusti yli

*painelupaikka on jatkuvasti selvästi väärä

*painelutaajuus on jatkuvasti alle 60/min tai yli 120/min

* painelu on muuten tehotonta ( ei mäntämäistä, liian pinnallista)

* yli 15 s. kestävä tauko painelussa

* yli 30 s. tauko ventiloinnissa

* hengitystien varmistumisen jälkeen ei tarkisteta, että rintakehä kohoilee

* hengitysääniä ei tarkasteta intubaation jälkeen

* defibrilloitavaa rytmiä ei defibrilloida

* defibrilloidaan muu kuin defibrilloitava rytmi

* annettu joko sellaista väärää lääkettä, joka selvästi huonontaa potilaan ennustetta tai lääkeannos poikkeaa huomattavasti suositellusta

kts. edellinen: Toteutus ja työtavat-laatikko

Hyväksytty/ Hylätty

Käytännön suorituksen hylkäysperusteita: kts. edellinen Suoritustavat-laatikko.

Toteutus ja työtavat

Elvytystenttejä järjestetään vähintään 20 syyslukukaudella ja 20 kevätlukukaudella.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kulloinkin voimassa oleva Käypä hoito- suositus: Elvytys, http://www.kaypahoito.fi/ . Meilahden Akuuttihoito- oppaan uusin painos ( luvut: Kardiologia, Muut akuuttitilanteet, Akuuttihoidossa käytettäviä lääkkeitä). Käypä hoito- suositus: Äkillisen hengitysvajauksen hoito, http://www.kaypahoito.fi/ . Anestesiologian ja tehohoidon perusteet- kirjan luku 4 (Ensihoito). Lisäksi opiskelijoiden tulee hallita verikaasuanalyysin normaaliarvot sekä tuntea tavallsimpien happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja hoito. Myös lasten elvytys kuuluu elvytyskuulusteluun, joten mm. lasten lääkeannokset on syytä opetella.

Tenttiä varten tulee käydä harjoittelemassa Taitopajan Elvytyshuoneessa, sillä tieto muuttuu taidoksi vain harjoittelun myötä.

Mocoman elvytyshuoneen avain löytyy lukitusta ATK-luokasta, jonne pääsee omalla Flexim-avaimella. Avain kuitataan vihkoon sekä haettaessa että palautettaessa.

Mikäli tarvitsette avainta aamulla ennen kello 9.00, niin olkaa ystävälliset ja käykää lainaamassa avain valmiiksi edellisenä päivänä.

Mocomassa sijaitseva elvytyshuone varataan nettiosoitteesta:

http://karolina.terkko.helsinki.fi/elvytys

Käyttäjätunnus: elvytys

Salasana: elvis

Aikaa tentin suorittamiseen on varattava 1,5 -2.0 tuntia.

Vastuuhenkilö: Leila Niemi-Murola

Tentti pidetään Oppimiskeskuksen tiloissa. Tentti suoritetaan kolmen opiskelijan ryhmänä ja sen pitää joko kliininen opettaja Jelena Oulasvirta, jelena.oulasvirta@hus.fi p. 050 428 7622 tai Erik Litonius, erik.litonius@hus.fi, p. 050 428 4846.

Hallinointi: opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, ext-tarja.vartiainen@hus.fi, 050- 4287 280.