Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.1.2020 kl. 08:00 - 30.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 9.4.2020
09:30 - 11:00

Beskrivning

Ennen lääkäriksi valmistumista suoritettava elvytystentti koostuu kahdesta osasta, teoreettisesta ja käytännön osasta.

ILMOITTAUTUKAA KOLMEN RYHMÄNÄ TENTTIIN. TENTTIÄ EI OLE MAHDOLLISTA TEHDÄ VAJAASSA RYHMÄSSÄ, VAAN TENTISSÄ ON OLTAVA AINA 3 OSALLISTUJAA.

Sydänpysähdystilanteen hoidon hallitseminen on osa jokaisen lääkärin perustaitoja. Tilanteen yllätyksellisyys, siihen liittyvä stressi ja suhteellinen harvinaisuus tekee siitä tavanomaista vaikeamman. Elvytyksen laatu on yhteydessä potilaan ennustukseen ja sen takia elvytyksessä noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä hoitoalgoritmeja. Elvytys edellyttää hoitoon osallistuvien saumatonta ryhmätyötä.

Tentin voi suorittaa L5 tai L6 kurssin aikana, kun anestesiologian kurssi (L4) on suoritettu. Elvytystenttejä järjestetään vähintään 25 syyslukukaudella ja 25 kevätlukukaudella.

Teoriaosa suoritetaan suullisesti elvytystentin aluksi, ja sitä voidaan täydentää suullisilla kysymyksillä myös käytännön osan aikana. Eri sydänpysähdystilanteiden hoitoperiaatteiden lisäksi opiskelijoiden tulee hallita välittömät elvytyksen jälkeisen hoidon pääpiirteet sekä verikaasuanalyysin normaaliarvot, ja tuntea tavallisimpien happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja hoito.

Käytännön osassa tentin valvoja luo vähintään kolme erilaista elvytystilannetta. Yksi opiskelijoista on kerrallaan lääkäri ja samalla elvytysryhmän johtaja. Muut toimivat sairaanhoitajan tai ensihoitajan roolissa osana elvytystiimiä lääkärin johdon alla. Roolit vaihtuvat, kun aloitetaan uusi tilanne, eli jokainen tenttiin osallistuja toimii vuorollaan ryhmän johtajana.

Käytännön osassa opiskelijoiden on toimittava kuten he toimisivat todellista potilasta hoitaessaankin. Käytettävissä ovat tavanomaiset elvytystoiminnassa tarvittavat välineet: monitori-defibrillaattori, elvytyslääkkeet sekä varusteet hengitystien turvaamista varten. Supraglottinen ilmatieväline ja laskimokanyyli on kiinnitettävä tavalliseen tapaan. Sykkeen tunnustelu ja keuhkojen auskultointi tehdään silloin, kun se tilanteen vuoksi on perusteltua. Lääkkeitä annettaessa on lääkkeen nimi ja annos ilmoitettava ääneen. Tentin aikana kaikki toimenpiteet tapahtuvat reaaliajassa.

Elvytyskuulustelun käytännön osassa huonosti pärjäävä ryhmä hylätään kokonaisuudessaan. Virheet, jotka selvästi huonontavat elvytettävän potilaan ennustetta, johtavat tentin hylkäämiseen.

Käytännön suorituksen hylkäysperusteita

 • ventilointi ei onnistu toistuvasti tai virhettä ei huomata
 • ventilointi on jatkuvasti selvästi liian hidasta tai liian nopeaa
 • painelupaikka on jatkuvasti selvästi väärä
 • painelutaajuus on jatkuvasti alle 90/min tai yli 120/min
 • painelu on muuten tehotonta (ei mäntämäistä, liian pinnallista)
 • yli 15 s. kestävä tauko painelussa
 • yli 30 s. tauko ventiloinnissa
 • hengitystien varmistamisen jälkeen ei tarkisteta, että rintakehä kohoilee
 • defibrilloitavaa rytmiä ei defibrilloida
 • defibrilloidaan muu kuin defibrilloitava rytmi
 • annetaan joko sellaista väärää lääkettä, joka selvästi huonontaa potilaan ennustetta tai lääkeannos poikkeaa huomattavasti suositellusta

kurssisivu:

https://courses.helsinki.fi/fi/30126/130639247

oppimateriaali ja kirjallisuus:

Kurssisivu:

https://courses.helsinki.fi/fi/30126/128810094

kts. Toteutus ja työtavat

Hyväksytty/ Hylätty

Käytännön suorituksen hylkäysperusteita: kts. edellinen Suoritustavat.

Tentti pidetään Mocoman elvytyshuoneessa. Tentti suoritetaan kolmen opiskelijan ryhmänä. Aikaa tentin suorittamiseen on varattava 1,5-2 tuntia.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • Kulloinkin voimassa olevaKäypä hoito- suositus: Elvytys, kaypahoito.fi
 • Oppiportin Elvytys -verkkokurssi, www.oppiportti.fi/op/dvk00068
 • Akuuttihoito-oppaan uusin painos (luvut: Elvytys ja elvytetyn potilaan hoito, Kardiologia, Akuuttihoidossa käytettäviä lääkkeitä).
 • Anestesiologian ja tehohoidon perusteet -kirjan uusin painos (luku 4 Elvytys).
 • Lisäksi opiskelijoiden tulee hallita verikaasuanalyysin normaaliarvot sekä tuntea tavallisimpien happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja hoito.
 • Myös lasten elvytys kuuluu elvytyskuulusteluun, joten mm. lasten lääkeannokset on syytä opetella.

Jotta elvytysryhmän toiminta olisi mahdollisimman saumatonta, tenttiä varten tulee käydä harjoittelemassa Mocoman elvytyshuoneessa.

Mocoman elvytyshuoneen avain löytyy lukitusta ATK-luokasta, jonne pääsee omalla Flexim-avaimella. Avain kuitataan vihkoon sekä haettaessa että palautettaessa.

Mocoman elvytyshuone varataan nettiosoitteesta

https://www.brownbearsw.com/mc/UHM/elvytyshuone_moc

Käyttäjätunnus: elvytys

Salasana: elvis

Vastuuhenkilö: vs. kliininen opettaja Minna Ilmakunnas, minna.ilmakunnas@helsinki.fi, 050 428 6275

Hallinointi: opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, ext-tarja.vartiainen@hus.fi, 050- 4287 280.