Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Grundexamensstuderande ML, som har genomfört grundundervisningen i endokrinologi M3/M4 i sin helhet (inklusive tentamen, obligatorisk undervisning, godkänd undersökning av en egen patient med typ 2 diabetes) och fått minst 4 i tentamen.

Till kursen antas minst 2 och högst 6 deltagare.

Studenter som har genomfört grundundervisningen i endokrinologi och fått minst 4 i tentamen kan anmäla sig per e-post (heikki.koistinen@helsinki.fi) senast 9.1.2020. Efter det lottas sex platser ut bland de anmälda som uppfyller kriterierna (grundundervisningen genomförd, minst 4 i tentamen).

Kursen ordnas i två omgångar: kurs 1 i början av maj vecka 19–20 och kurs 2 i slutet av maj vecka 21–22. Man kan anmäla sig till bägge omgångarna. De studenter som antas får delta i en av kurserna som varar 2 veckor.

Kursen ordnas på de endokrinologiska poliklinikerna i Mejlans och Jorvs sjukhus.

Platsen för kursen (Mejlans/Jorv) lottas ut samtidigt som man lottar ut platserna.

Grundundervisningen i endokrinologi M3/M4 ska vara genomförd med minst vitsordet 4 i tentamen.

Det allmänna målet är att fördjupa studentens kunskaper och färdigheter i endokrinologi efter grundundervisningen i endokrinologi. Studenten sätter sig in i verksamheten vid universitetssjukhusets endokrinologiska poliklinik och deltar i behandlingen av patienter med diabetes, övervikt och endokrinologiska problem tillsammans med läkarna vid enheten, genom att följa arbetet vid polikliniken.

Studieavsnittets kärnsubstansanalys: se kärnsubstansanalysen för studieavsnittet ”Endokrinologi, diabetes och nutrition” (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20607).

Studenterna deltar i arbetet på de endokrinologiska poliklinikerna mån.–fre. Kurs 1 i maj vecka 19–20, kurs 2 i maj vecka 21–22. Kursen ordnas på de endokrinologiska poliklinikerna i HUCS Mejlans och Jorvs sjukhus. Målet är att ordna studieavsnittet varje år; möjligheterna att ordna kursen bedöms ändå enligt situationen vid HUCS endokrinologiska klinik. Kursen hållas nästä gång i maj 2020.

Målet är att fördjupa kunskaperna och färdigheterna i följande delområden:

 • Inledning av behandlingen av en nyligen insjuknad typ 1 diabetiker
 • Behandling och uppföljning av en typ 1 diabetiker
 • Behandling av övervikt
 • Behandling och uppföljning av en patient med osteoporos
 • Behandlingsalternativ för patienter med hypertyreos
 • Behandling av ögonsyndrom vid Basedows sjukdom
 • Behandlingslinjer för hyperparatyreos
 • Hypofyssjukdomar
 • Sjukdomar i binjurarna
 • Radiologiska incidentalom inom endokrinologin.
 • Under kursen deltar studenterna i endokrinologiska poliklinikens verksamhet och fördjupar sina kunskaper med hjälp av litteratur (se ”studiematerial och litteratur”).

Obligatorisk litteratur:

 • HUS Endokrinologian klinikan hoito-ohjeet (Intranet > Työtilat > Sisätautien erikoisalat > Endokrinologia > hoito-ohjeet)
 • God medicinsk praxis-rekommendationer:   Diabetes, övervikt (vuxna), osteoporos

Rekommenderad litteratur:

 • Endokrinologia, Kustannus Oy Duodecim 2009, Therapia Fennica, Kandidaattikustannus, 2015 (delen om endokrinologi), Lääkärin käsikirja, Akuuttihoito-opas (senaste uppdateringen)

Godkänd–underkänd

För godkänd kurs krävs deltagande i observationen av verksamheten vid en poliklinik. Under studieavsnittet som räcker två veckor tillåts en frånvarodag. Om en student är frånvarande mer än en dag blir hen underkänd i kursen.

Undervisningsspråket är finska.

Kursansvarig: kliniska läraren Heikki Koistinen, HU, Institutionen för klinisk medicin, Avdelningen för invärtesmedicin.

Kontaktperson: undervisningskoordinator Tiina Nissinen, HU, Institutionen för klinisk medicin, Avdelningen för invärtesmedicin.

Kontaktpersoner vid endokrinologiska polikliniken: docent Leo Niskanen (Mejlans), docent Satu Vehkavaara (Jorv).

Deltagande i verksamheten vid polikliniken (endokrinologi, diabetes, övervikt), mån. kl. 8–16, tis.–ons. kl. 8–15, tors. kl. 8–14, fre. kl. 8–13.45, 33,75 h x 2 = 67,5 h.

I kursen ingår också deltagande i avdelningsronden hos endokrinologiska patienter på morgnarna (om det finns patienter på avdelningen) och deltagande i endokrinologiska klinikens måndagsmeeting i Mejlans sjukhus kl. 15–16.

Eventuellt deltagande i endokrinologiska klinikens problemmeeting och röntgenmeeting (onsdagar).

Självständig genomgång av klinikens vårdföreskrifter för endokrinologiska patienter, diabetes och övervikt (HUS Endokrinologian klinikan hoito-ohjeet: HUS Intranet>Työtilat>Sisätautien erikoisalat>Endokrinologia>hoito-ohjeet

Sammanlagt 67,5 h, d.v.s. 2,5 sp

Studieavsnittet har obligatorisk närvaro. Under den två veckor långa kursen kan studenten vara borta en dag (närvaroprocenten ska vara minst 90 %). Om studenten är frånvarande mer än en dag underkänns studieavsnittet.