Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.4.2020 kl. 19:00 - 9.4.2020 kl. 19:00

Beskrivning

I första hand femte årets studenter. 8-18 deltagare ryms med på kursen.

Kursen Barnets hälsa måste vara genomförd.

Studenten lär sig mer och barnets sjukdomar och deras behandling. Kärnsubstansanalysen är den samma som för grundkursen.

Årligen i maj under perioden för valfria kurser, 2 veckor.

På kursen behandlas områden inom barnsjukdomar, barnneurologi, barnpsykiatri och barnkirurgi som inte behandlas på grundkursen. Man går igenom forskning inom området, God medicinsk praxis-rekommendationer, transition till vuxenmedicin m.m. Studenterna har en aktiv roll i informationssökning och presentation, därför får studenterna undervisning i det.

Studenterna skaffar under handledning själv material i Terkko och andra resurser.

Inlärningsdagbok, godkänd/underkänd.

Kontaktpersoner, Risto Lapatto och Kajsa Niemenlehto.

Interaktiva föreläsningar 6 h, förberedelser 3 h, dagbok 5 h, sammanlagt 14 h

Seminarier 15 h, förberedelser 10 h, dagbok 5 h, sammanlagt 30 h

Patientsessioner 12 h, förberedning 4h, dagbok 4 h, sammanlagt 20 h

Besök: föreläsningar på kliniken efter eget val 2 h, förbredning 0,5h, dagbok 1 h = 3,5 h

2,5 sp = 67,5 h