Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Grundexamensstuderande,(ML), 3.-6. årskursen. Företräde för 5.-6. årets studerande. Valbar kurs. Max deltagare 40, företräde för 5.-6. årets studerande, dessa antas i anmälningsordning. Minimideltagarantal 10 personer.

De kurser som krävs för behörighet för läkarvikariat på hvc. Om plats finns kan studerande från årskurserna M3-M4 tas med, med tanke på hvc-amanuensur.

Att ha tillägnat sig och repeterat viktiga färdigheter inför sommarjobb inom primärhälsovården.

Undervisning veckorna 20-21 samt eventuellt enstaka gånger kl. 15(16)-18 under april-maj.

Centrala teman inom allmänmedicin, med tonvikt på akuta problem och behandling av kroniska folksjukdomar.

Material som utdelas på kursen via Moodle. Webbmaterial.

Seminarier och föreläsningar (30 t), skriftliga uppgifter (12 t), arbete och studier på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (25 t). Obligatorisk närvaro på 80 % av närundervisningstillfällena samt inlämnad lärdagbok förutsätts för godkänd kursprestation.

Godkänd/underkänd. Godkänd prestation förutsätter att man deltar i minst 80 % av närundervisningstillfällena samt utför de givna uppgifterna inklusive lärdagboken.

Undervisningsspråk: svenska.
Moodle används på kursen för utdelning av material, inlämning av uppgifter samt som interaktivt verktyg.

Ansvarig: Prof. Johan Eriksson och Lena Thorn
Kontaktperson: kliniska läraren Lena Sjöberg, lena.sjoberg@helsinki.fi

Interaktiva föreläsningar om centrala teman inom primärhälsovården. Förhandsuppgifter och skriftliga uppgifter på Moodle. Obligatorisk närvaro på 80 % av föreläsningarna/närundervisningstillfällena.

Seminarier och föreläsningar (30 t), inlärningsuppgifter (12 t), arbete och studier på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (25 t).

Valbar kurs. Utförs tidigast efter tre studieår vid medicinska fakulteten (läkarlinjen).