Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
28.1.2020 kl. 08:00 - 4.2.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Grundexamensstuderande, M3–M4, minst 2 och högst 4 deltagare.

Den obligatoriska undervisningen i onkologi i studieavsnittet Onkologi, hematologi och reumatologi ska vara genomförd när kursen börjar.

Efter studieavsnittet känner studenten till grunderna i strålbehandling och hur strålbehandlingen planeras och genomförs i praktiken.

Efter studieavsnittet förstår studenten strålbehandlingens roll i behandlingen av olika tumörer och betydelsen av multiprofessionella möten för valet av behandling.

M3-M4

I studieavsnittet ingår observation av specialistläkares mottagningar vid strålbehandlingsavdelningen och egen mottagning med en specialistläkare som konsult.

Under studieavsnittet planerar studenten vilka områden på patienten som ska strålbehandlas tillsammans med en specialistläkare. Sjukdomar som behandlas är bl.a. bröstcancer, prostatacancer och lungcancer. Studenten bekantar sig också med planeringen av strålbehandlingens doser. Dessutom lär sig studenten om planering och genomförande av olika specialtekniker inom strålbehandlingen (HDR, stereotaktisk behandling).

I studieavsnittet ingår deltagande i multiprofessionella möten, t.ex. lungcancermöten, prostatacancermöten, sarkommöten och neuroonkologiska möten.

Joensuu, H, Roberts, P, Teppo, L, Tenhunen, M: Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim, 2013.

På kursen används Moodle, undervisningsvideor och det digitala kursbiblioteket (http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/).

Deltagande i undervisningen och inlämnad inlärningsdagbok.

Godkänd/underkänd

Undervisningsspråket är finska.

På kursen används Moodle.

Ansvarig: professor Sirpa Leppä, tfn 050 4270820, sirpa.leppa@helsinki.fi.

Kontaktperson: Avdelningsöverläkare Leila Vaalavirta, tfn 0504677661, leila.vaalavirta@hus.fi.

Studiekoordinator Tarja Vartiainen, tfn 050 4287280, ext-tarja.vartiainen@hus.fi

Inledande föreläsning och responsmöte i slutet av kursen, sammanlagt 2 h.

Observation av en specialistläkares mottagningar med strålbehandlingspatienter och egen mottagning med en specialistläkare som konsult, 10 h.

Fastställande av områdena för strålbehandlingen och planering tillsammans med en specialistläkare, 20 h.

Planering av strålbehandlingen tillsammans med en fysiker, 4 h.

Specialtekniker inom strålbehandlingen: planering och observation av genomförandet, 3 h.

Multiprofessionella möten, deltagande tillsammans med en specialistläkare: lungcancer-meeting, neuroonkologiskt meeting, prostata-meeting, sarkom-meeting, sammanlagt 10 h

Litteratur 12 h, inlärningsdagbok 6 h.