Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
7.12.2016 kl. 09:00 - 28.2.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.3.2017
16:15 - 18:45
tis 21.3.2017
16:15 - 18:45
tis 28.3.2017
16:15 - 18:45
tis 4.4.2017
16:15 - 18:45
tis 11.4.2017
16:15 - 18:45
tis 25.4.2017
16:15 - 18:00
tis 2.5.2017
16:15 - 18:00

Beskrivning

Yhteiskurssi OKL Mediakasvatuksen ja Avoimen yliopiston kanssa.

Etusijalla elokuva- ja televisiotutkimuksen sekä mediakasvatuksen opiskelijat (yhteensä 25 paikkaa) ja avoimen opiskelijat (10 paikkaa), yhteensä enintään 35 opiskelijaa.

Kurssi käy seuraaviin tutkintovaatimuskohtiin:
400473, Mediakasvatus (TET1062e), 3 op (Opintojakso on osa Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.)
63952, Erityisnäkökulma (sa) Audiovisuaalinen mediasivistys, 4 op (Opintojakso on osa Mediakasvatuksen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.)

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Mediakasvatuksessa tarvittavien audiovisuaalisen mediasivistyksen opettamisen pedagogisten perusteiden haltuunotto

Oppiaineen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkipuolisko

Kurssilla tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan perusteisiin ja analyysin ongelmakohtiin. Tarkastelu keskittyy nimenomaan elokuvallisen narraation perusominaisuuksiin; tulkinnallisia ja historiallisesti spesifejä kysymyksiä kurssilla ei käsitellä. Esimerkkeinä käytetään laajaa elokuva-aineistoa, jossa painottuvat valtavirta- ja taide-elokuvat. Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään audiovisuaalista kerronnan keinoja eri kerronnallisten moodien puitteissa. Tärkeitä ovat seuraavat aiheet: Elokuvan seuraamisen kognitiivinen perusta; elokuvakerronnan moodit; elokuvan rakenne; ajan, tilan, kausaliteetin sekä metaforiikan hahmottuminen; henkilön ja kertojan käsitteet, audiovisuaalisen kerronnan tasot.

Luennot, oppimispäiväkirja, harjoitustyö

Sekä oppimispäiväkirjan että esseen lisäksi tarvitaan kirjallisuutta, josta sovitaan vastuuhenkilön kanssa

Asteikolla 0-5

Opintokohdetta kehitellään yhdessä soveltavan kasvatustieteen kanssa.

Tuntiopettaja Harri Kilpi