Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pakollinen

Perusopinnot, suurin osa aineopinnoista

Oppia erittelemään kuinka todellisuuden havaitseminen ja ymmärtäminen kommunikoi eri tasoilla audiovisuaalisten diskurssien havaitsemisen ja ymmärtämisen kanssa.

Aineopintojen loppuvaihe

Luentosarjassa perehdytään siihen, kuinka audiovisuaalisen kerronnan hahmottaminen on eri tasoilla vuorovaikutuksessa todellisuuden havaitsemisen ja ymmärtämisen kanssa. Lähtökohdat ovat toisaalta kognitiotieteessä ja formalistisessa elokuvateoriassa, toisaalta fenomenologiassa ja hermeneuttisessa taiteen- ja kulttuurintutkimuksessa. Luentosarja on suhteellisen vaativa ja kirjallisten töiden laadinta edellyttää oheiskirjallisuuteen perehtymistä sekä muutenkin huomattavaa panostusta.

Kurssi ja siihen liittyen joko oppimispäiväkirja tai 2 esseetä tai kirjatentti

Kirjatentti:
1) Anderson, Joseph: The Reality of Illusions
2) Bacon, Henry: "Ecosta ekologiseen elokuvateoriaan" (Lähikuva 1/2000)
3) Grodal, Torben: Moving pictures - a new theory of film genres, feelings, and cognition

Kurssi:
Asiakysymyksittäin jäsennellystä kurssimateriaalista tiedotetaan kurssin kotisivulla.

Asteikolla 0-5

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Vaihtoehtoisista suoritustavoista voi sopia vastuuhenkilön kanssa

Professori Henry Bacon