Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kaakkois-Euroopan maitten ja kansojen tuntemus.

1. opintovuosi.

Tutustuminen Kaakkois-Euroopan maitten maantiedon, historian, yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteisiin.

Luentokurssilla kirjallisia töitä, välikoe ja loppukoe. Vaihtoehtona kirjallisuuskuulustelu.

Luentokurssilla: opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Kirjallisuuskuulustelussa: Järvinen & Lindstedt (toim.): Itä-Eurooppa matkalla länteen (johdanto ja sivulta 146 loppuun) ja Hupchick: The Balkans: From Constantinople to Communism (sivulle 366 asti).

Luentokurssilla arvosteluun vaikuttaa sekä menestyminen kokeissa että kirjallisten töitten laatu. Sekä väli- että loppukoe on läpäistävä hyväksyttävästi.

Kirjatentissä arvosteluun vaikuttaa erityisesti kokonaisuuksien hallinta ja johdonmukainen esitys.

Prof. Lindstedt.