Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Opintojakson voi suorittaa humanistisen tiedekunnan perusopintojen tenteissä ja kesätenteissä.

Adams, Jonathan: Ships, innovation and social change. Aspects of carvel shipbuilding in Northern Europe 1450–1850. Stockholm studies in archaeology 24; Stockholm Maritime Archaeology reports 3. Stockholm: Stockholm university 2003.

TAI

Norman, Peter: Medeltida utskärsfiske: en studie av fornlämningar i kustmiljö. Nordiska museets handlingar 116. Stockholm: Nordiska museet 1993.

TAI

Rönnby, Johan: Bålverket: om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland. Arkeologiska undersökningar 10. Stockholm: Riksantikvarieämbetet 1994.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi. Tentaattorin nimi ilmoitetaan merihistorian Flamma-sivuilla.