Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Musiikinteorian perusteet hallinnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee metodeja, miten analysoida musiikkia omissa esitelmissään tai gradussaan.

Opintojaksossa perehdytään länsimaisen populaarimusiikin – erityisesti jazzin ja rockin – musiikkianalyyttisiin menetelmiin.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti.

P. van der Merwe, Origins of the popular style, A. Moore, Rock: The primary text ja H. Martin, Charlie Parker and thematic improvisation tai D. Bracket, Interpreting popular music tai A. Moore (toim.), Analyzing popular music tai R. Middleton (toim.), Reading pop: approaches to textual analysis of popular music; E. Lilja, Theory and Analysis of Classic Heavy Metal Harmony.

Yleinen asteikko 0-5.

yliopistonlehtori Esa Lilja