Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perus- ja aineopinnot.

Unkarin suullisen ja kirjallisen taidon kehittäminen mm. käännös- ja keskusteluharjoituksilla sekä tulkkauksella.

Suoritetaan 7.-9. lukukautena.

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan.

Luentokurssi kotiharjoituksineen.

Tämä opintojakso tulisi suorittaa ensisijaisesti luentokurssina. Jos haluaisit suorittaa opintojakson kirjatenttinä, sinun tulee sopia asiasta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kurssimateriaali vaihtelee kurssitarjonnan mukaan

0-5

Magdolna Kovács (sl 2018), Ildikó Vecsernyés (kl 2019)