Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeustilanteesta johtuvat suoritusohjeet moodlessa (uutiset)
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=1654726

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 26.8.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 4.9.2019
10:15 - 11:45
ons 11.9.2019
10:15 - 11:45
ons 18.9.2019
10:15 - 11:45
ons 25.9.2019
10:15 - 11:45
ons 2.10.2019
10:15 - 11:45
ons 9.10.2019
10:15 - 11:45
ons 16.10.2019
10:15 - 11:45
ons 30.10.2019
10:15 - 11:45
ons 6.11.2019
10:15 - 11:45
ons 13.11.2019
10:15 - 11:45
ons 20.11.2019
10:15 - 11:45
ons 27.11.2019
10:15 - 11:45
ons 4.12.2019
10:15 - 11:45
ons 11.12.2019
10:15 - 11:45
ons 15.1.2020
10:15 - 11:45
ons 22.1.2020
10:15 - 11:45
ons 29.1.2020
10:15 - 11:45
ons 5.2.2020
10:15 - 11:45
ons 12.2.2020
10:15 - 11:45
ons 19.2.2020
10:15 - 11:45
ons 26.2.2020
10:15 - 11:45
ons 11.3.2020
10:15 - 11:45
ons 18.3.2020
10:15 - 11:45
ons 25.3.2020
10:15 - 11:45
ons 1.4.2020
10:15 - 11:45
ons 8.4.2020
10:15 - 11:45
ons 22.4.2020
10:15 - 11:45
ons 29.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Pääaineopiskelijat

Englannin perusopinnot

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tieteellisen tekstin tuottamisen perusteet, tiedonhaun menetelmät sekä tietolähteiden käyttämisen. Opiskelija osaa omassa tutkielmassaan soveltaa alan teorioita valitsemaansa materiaaliin. Opiskelija osaa antaa rakentavaa vertaispalautetta.

Kolmas opiskeluvuosi.

Kurssilla syvennetään käännösteorian tuntemusta, opetellaan tieteellisen tekstin tuottamista, tiedonhaun menetelmiä sekä tietolähteiden käyttämistä. Opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan aiheesta, pitää esitelmän, toimii opponenttina toisen opiskelijan tutkielmalle ja osallistuu aktiivisesti kaikkien esitelmien käsittelyyn.

Pienryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuminen, esitelmä, opponointi.

Luentomateriaalit

Taustakirjallisuutta:

Williams & Chesterman: The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies

0-5

Mari Pakkala-Weckström