Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opiskelija saa käsityksen alan työtehtävien (esim. kääntämisen tai opettamisen) luonteesta ja pystyy tekemään jatkosuunnitelmia tulevaa ammattiaan varten.

Huk-tutkinnon 2.-3. vuosi.

Tutustuminen alaan käytännön näkökulmasta kurssin tai kirjallisuuden kautta.

Luento- tai harjoituskurssi tai kirjatentti. Suoritus voi koostua myös työharjoittelupassisuorituksesta (1-3 op) tai luentopassisuorituksesta sekä täydentävästä kirjatentistä.

Kirjatenttivaihtoehto: Vehmas-Lehto, I.: Kopiointia vai kommunikointia SEKÄ Helin, I. (toim.) Kääntäjä yrittäjänä (yht. 3 op) TAI Mela, M. - Mikkonen, P. (toim.): Suomi kakkonen. Tietolipas 198 SEKÄ Kalliokoski, J. - Siitonen, K.: Suomeksi maailmalla (yht. 3 op).

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.