Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.9.2019 kl. 09:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 11.10.2019
12:30 - 16:30

Beskrivning

Semiotiikka, perusopinnot (TSE100A)

Jakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan semiotiikan teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista, historiasta, metodologiasta sekä soveltamisesta tutkimuksessa.

Luentokurssi, tentti tai essee.

Kirjallisuustenttiin luetaan

W. Nöth, Handbook of Semiotics. Teoksesta luetaan sivut 3-240.

sekä yksi seuraavista:

U. Eco, A Theory of Semiotics.

F. de Saussure, Kurs i allmän lingvistik.

M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination.

Yleinen asteikko 0-5.

FT dosentti Merja Bauters.