Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Studieavsnittet är ett obligatoriskt avsnitt som är riktat till huvud- och biämnesstuderande. Det kan även användas som valfria studier för examen.

Syftet är att ge den studerande elementär allmänbildande kunskap om etikens historia och samtida problemställningar och tankeriktningar.

Det rekommenderas att grundstudierna avläggs under första hälften av det första studieåret.

I studieavsnittet behandlas etikens grundläggande frågeställningar och deras historia.

Avsnittet kan avläggas genom att delta i föreläsningar och därtill ev. anslutna övningar och slutförhör, genom självständiga skriftliga arbeten, genom att tentera kurslitteraturen vid de av fakulteten anordnade allmänna tentamenstillfällena eller enligt överenskommelse med tentatorn.

Litteraturen är för enkelhetens skull angiven på svenska eller engelska när översättningar föreligger. Det bör därför påpekas att läsning på originalspråket alltid är ett värde i sig.

Rachels, J.: The Elements of Moral Philosophy
Kant, I., Grundläggning av sedernas metafysik

Professorn/universitetslektorn