Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Tutustua vertailevan iberoromanistiikan perusteisiin.

Syventävien opintojen aikana

Vertailevaa iberoromanistiikkaa.

Kurssi tai kirjatentti

C. Lleal Galcerán, La formación de las lenguas romances peninsulares

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori