Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.12.2016 kl. 08:00 - 14.1.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 16.1.2017
16:15 - 17:45
fre 20.1.2017
14:15 - 15:45
mån 23.1.2017
16:15 - 17:45
fre 27.1.2017
14:15 - 15:45
mån 30.1.2017
16:15 - 17:45
fre 3.2.2017
14:15 - 15:45
mån 6.2.2017
16:15 - 17:45
fre 10.2.2017
14:15 - 15:45
mån 13.2.2017
16:15 - 17:45
fre 17.2.2017
14:15 - 15:45
mån 20.2.2017
16:15 - 17:45
fre 24.2.2017
14:15 - 15:45
mån 27.2.2017
16:15 - 17:45
fre 3.3.2017
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen. Euroopan tutkimuksen ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen sivuaineopiskelijoille pakollinen, muille sivuaineopiskelijoille valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavoista ja tutkimustraditioista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa (1. tai 2. opiskeluvuonna). Opintojaksosta järjestetään vuosittain kurssi 3. periodilla.

Opintojaksolla tutustutaan alue- ja kulttuurintutkimuksen käsitteisiin, osa-alueisiin ja teoreettisiin taustoihin.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kurssilla, mutta myös kirjatentti on mahdollinen suoritustapa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen osalta kirjatentistä on sovittava erikseen oman yliopistonlehtorin kanssa.

Brian Longhurst et al. (ed.): Introducing Cultural Studies. (Pearson-Longman 2008).

Michael Ryan: Cultural Studies. A Practical Introduction. (Wiley-Blackwell 2010).

David Oswell: Culture and Society. An Introduction to Cultural Studies. (Sage 2006).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä.

Pohjois-Amerikan linjan opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson "Johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen" -kurssilla.

Yliopistonlehtori.