Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.2.2017 kl. 00:00 - 20.3.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.3.2017
14:00 - 16:00
ons 15.3.2017
14:00 - 16:00
mån 20.3.2017
14:00 - 16:00
ons 22.3.2017
14:00 - 16:00
mån 27.3.2017
14:00 - 16:00
ons 29.3.2017
14:00 - 16:00
mån 3.4.2017
14:00 - 16:00
ons 5.4.2017
14:00 - 16:00
mån 10.4.2017
14:00 - 16:00
ons 12.4.2017
14:00 - 16:00
mån 17.4.2017
14:00 - 16:00
ons 19.4.2017
14:00 - 16:00
mån 24.4.2017
14:00 - 16:00
ons 26.4.2017
14:00 - 16:00

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun keskeisiä kysymyksiä sisällissodan taustasta, synnystä ja seurauksista Suomeen toisessa maailmansodassa, sen jälkeiseen ulkopoliittiseen asetelmaan ja sisäpoliittisiin jakolinjoihin.

Vapaavalintaisesti kandidaatintutkinnon aikana.

HUOM! Kurssin ensimmäinen luento 13.3.2017 klo 14–16 (alkaa perinteiseen tapaan varttia yli eli klo 14.15) pidetään poikkeuksellisesti Päivälehden museossa osoitteessa Ludviginkatu 2–4, Helsinki. Päivälehden museo kertoo median historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Lisätietoa: http://www.paivalehdenmuseo.fi/

Kurssin ensimmäisellä opetuskerralla 13.3. kerrotaan kurssin yleisistä suuntaviivoista ja lisäksi museon henkilökunta esittelee museon sisältöä.

Muut luentokerrat normaalisti yliopistolla: PR aud XIII.

__

”Jutut elättävät niitä jotka kirjoittavat, monesti niitä joista kirjoitetaan, ja lopulta lehtiä joissa jutut julkaistaan”, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja ja historian dosentti Keijo Kulha on tiivistänyt. Media on aina ollut kaupallista, se ei ole vasta 2000-luvulla muuttunut sellaiseksi. Media on myös aina ollut vallankäyttäjä, vallankäytön kohde ja valtataistelujen areena. Näitä asioita pohditaan kurssilla uusien, suurelta osin vielä julkaisemattomien tutkimustulosten valossa. Opettajina toimivat pääosin Päivälehti-Helsingin Sanomat 1889–2019 -hankkeen (http://blogs.helsinki.fi/hs-historia/) tutkijat.

Sanan ja rahan vallan suhdetta avataan erityisesti kolmen suuren teeman kautta.

1) Journalismi ammattina ja käytäntönä. Miten journalismista tuli professio? Miten ammattitaito on kehittynyt? Miten ammattikunnassa näkyi sukupuoliroolien muutos 1900-luvulla? Miten toimittajat ovat kuvanneet teknologian kehityksen kaltaisia suuria myllerryksiä, joihin liittyy yleensä epävarmuuksia, pelkoja ja toiveita?

2) Median ja politiikan väline suhde. Miten media on vaikuttanut yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja miten poliitikot, yritysjohtajat ja muut vallanpitäjät ovat yrittäneet vaikuttaa median toimintaan? Miten yhteiskunnalliset jakolinjat ja kiistat ovat näkyneet tiedotusvälineiden toiminnassa?

3) Media, teknologia ja liiketoiminta. Miten teknologian kehitys on vaikuttanut tiedonvälitykseen? Miten se synnytti modernin sanomalehdistön 1800-luvun lopussa ja haastoi sen olemassaolon sata vuotta myöhemmin? Miten mediasta tuli suurta liiketoimintaa? Miten lehdet ovat yrittäneet kaapata suuren yleisön huomion voidakseen myydä sen ilmoittajille (hieman samaan tapaan kuin nykyiset nettipalvelut keräävät käyttäjiä voidakseen myydä heidän huomionsa ja tietonsa mainostajille)?

Opiskelijat kirjoittavat kurssilla kaksi esseetä. Lisäksi heitä pyydetään kutakin viikkoa varten perehtymään etukäteen suppeaan tausta-aineistoon.

Koordinaattori Niklas Jensen-Eriksen

Rakenne:

Ma 13.3.2017 Niklas Jensen-Eriksen et al: Johdantoluento + tutustuminen Päivälehden museo

Ke 15.3.2017 Reetta Hänninen: Toimittajan työn ammatillistuminen

Ma 20.3.2017 Aleksi Mainio: HS ja kylmä sota 1944-1968

Ke 22.3.2017 Aleksi Mainio: HS ja kylmä sota 1969-1995

Ma 27.3.2017 Markku Kuisma: Suurliike-elämä median sisällönsuuntaajana

Ke 29.3.2017 Maiju Wuokko: Näin emme voi jatkaa: Kriisipuhe liike-elämän vaikuttamiskeinona mediassa

Ma 3.4.2017 Ahto Apajalahti: Tiedejournalismi kylmässä sodassa

Ke 5.4.2017 Reetta Hänninen: "Neitihän tekee työtä kuin mies" - naiset toimittajina

Ma 10.4.2017 Niklas Jensen-Eriksen ja Elina Kuorelahti: Media liiketoimintana, lukijat kauppatavarana

Ke 12.4.2017 Ahto Apajalahti: Kun Internet tuli mediaan ja media Internetiin

Ma 17.4.2017 2. pääsiäispäivä (ei luentoa)

Ke 19.4.2017 Sakari Siltala: Sanan ja kuvan vuosisata - Suomen Kuvalehti suomalaisessa mediakentässä 1916–2016

Ma 24.4.2017 Antti Blåfield: Eliitti ja toimittajat. Journalistin omia kokemuksia.

Ke 26.4.2017 NJE: Yhteenveto

Opintojaksoon sopivan kurssin suorittaminen, kirjatentti tai essee. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä, tentitään seuraava:

  • Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle

sekä yksi seuraavista:

  • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt. Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920
  • Siltala, Juha: Sisällissodan psykohistoria
  • Meinander, Henrik: Suomi 1944
  • Rentola, Kimmo: Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970
  • Hanhimäki, Jussi: Scandinavia and the United States: an Insecure Friendship

0-5

Niklas Jensen-Eriksen