Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun keskeisiä kysymyksiä sisällissodan taustasta, synnystä ja seurauksista Suomeen toisessa maailmansodassa, sen jälkeiseen ulkopoliittiseen asetelmaan ja sisäpoliittisiin jakolinjoihin.

Vapaavalintaisesti kandidaatintutkinnon aikana.

Opintojaksoon sopivan kurssin suorittaminen, kirjatentti tai essee. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä, tentitään seuraava:

  • Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle

sekä yksi seuraavista:

  • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt. Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920
  • Siltala, Juha: Sisällissodan psykohistoria
  • Meinander, Henrik: Suomi 1944
  • Rentola, Kimmo: Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970
  • Hanhimäki, Jussi: Scandinavia and the United States: an Insecure Friendship

0-5

Niklas Jensen-Eriksen