Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Johdatus etnomusikologiaan suoritettu.

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on käsitys siitä, miten etnomusikologista tutkimusta ja tutkimustietoa voi soveltaa erilaisiin musiikkielämän tarpeisiin, kuten esimerkiksi muusikoiden voimaannuttamiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Soveltavan etnomusikologian ja sitä lähellä olevien käsitteiden sisältö; soveltavan etnomusikologian ala; erilaisiin soveltavan etnomusikologian projekteihin tutustuminen ja/tai toteuttaminen.

Projektityöskentely tai kirjallisuustentti (valitaan edellisistä 750-800 sivua).

K. Harrison - E. Mackinlay - S. Pettan (toim.), Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches; B. Koen - J. Lloyd - G. Barz - K. Brummel-Smith, The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology (Oxford Handbooks); G.F. Barz, Singing for Life: HIV/AIDS and Music in Uganda.

Yleinen asteikko 0-5.