Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

RES107 Kielihistorian peruskurssi

Tutustua espanjan kielen morfosyntaksin historiallisiin muutosprosesseihin.

aineopintojen aikana

Espanjan kielen morfosyntaksin historiallisiin muutosprosesseihin tutustumista teoreettisen lukemiston, tekstianalyysin ja harjoitustehtävien avulla.

kurssi tai kirjatentti

R.Penny, Gramática histórica del español/History of the Spanish Language (ei lukua 2)

M.Ariza Viguera et al., Comentario lingüístico y literario de textos españoles (s.3-41) (Kirjatentti yhteensä 3 op)

Loppujen 3 op:n suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori

Opiskelijan tulee suorittaa aineopinnoissa valinnaisia opintoja niin, että opintopisteitä kertyy ainakin kahdelta seuraavista osa-alueista: kirjallisuus (RES210a-d), filologia ja historiallinen kielentutkimus (RES211a-c) tai nykykielitiede (RES212a-h).