Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pää- ja sivuaineopiskelijat (valinnaisia opintoja).

Opiskelija syventää jonkin kielitieteellisen osa-alueen tuntemustaan ja oppii tämän alueen ranskankielisen terminologian.

Syventävät opinnot.

Luentokurssien ja/tai kirjallisuuden avulla perehdytään johonkin ranskalaisen kielitieteen osa-alueeseen.

Luentokurssi

TAI

Kirjallinen tentti

Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, valitse jokin seuraavista osa-alueista a-i ja perehdy osa-alueen kohdalla mainittuun kirjallisuuteen. Kunkin osa-alueen tenttiminen on 5 opintopisteen laajuinen suoritus.

a) Semantiikka ja leksikologia (kuulustelija: Mervi Helkkula)

 • Christian Baylon, Xavier Mignot, Sémantique du langage: initiation
 • Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie
 • Henri Mitterand, Les mots français (Que sais-je 270)

b) Sosiolingvistiikka (kuulustelija: Simo Määttä)

 • Henri Boyer (éd.), Sociolinguistique : Territoires et objets
 • Christian Baylon, Sociolinguistique

c) Pragmatiikka (kuulustelija: Mervi Helkkula)

 • Jean-Michel Gouvard, La pragmatique
 • Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les actes de langage dans le discours

d) Frankofonia (kuulustelija: Olli Lautenbacher)

 • Jacqueline Picoche, Christiane Marchello-Nizia, Histoire de la langue française (1ère partie, histoire externe du français)
 • Le français dans l'espace francophone I-II, Champion, 1993–1996 (valikoima artikkeleita n. 300 sivun edestä)

e) Puhekieli ja keskusteluntutkimus (kuulustelija: Päivi Sihvonen)

 • Claire Blanche-Benveniste, Approches de la langue parlée en français
 • Véronique Traverso, L’analyse des conversations
 • Véronique Traverso, La conversation familière. Analyse pragmatique des interactions

f) Argumentaatio (kuulustelija: Simo Määttä)

 • Jean-Jacques Robrieux, Rhétorique et argumentation (2e édition)
 • Ruth Amossy, L’Argumentation dans le discours
 • Christian Plantin, L’Argumentation

g) Stilistiikka (kuulustelija: Mervi Helkkula)

 • Claire Stolz, Initiation à la stylistique
 • Henri Suhamy, Les figures de style
 • Catherine Fromilhague - Anne Sancier-Château, Introduction à l’analyse stylistique

h) Kontrastiivinen kielitiede (kuulustelija: Simo Määttä)

 • Nina Korimo-Girod (éd.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna
 • Andrew Chesterman, Contrastive Functional Analysis (s. 1-148)
 • Mervi Helkkula, Ritva Nordström, Olli Välikangas, Eléments de syntaxe contrastive du verbe français - finnois.

i) Diskurssianalyysi ja tekstilingvistiikka (kuulustelija: Mervi Helkkula)

 • Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication
 • Jean-François Jeandillou, L’Analyse textuelle

Asteikolla 0–5.

Luentokurssin opettaja / kirjallisen tentin kuulustelija