Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.11.2016 kl. 08:00 - 10.3.2017 kl. 08:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.3.2017
14:15 - 15:45
tors 16.3.2017
12:15 - 13:45
tis 21.3.2017
14:15 - 15:45
tors 23.3.2017
12:15 - 13:45
tis 28.3.2017
14:15 - 15:45
tors 30.3.2017
12:15 - 13:45
tis 4.4.2017
14:15 - 15:45
tors 6.4.2017
12:15 - 13:45
tis 11.4.2017
14:15 - 15:45
tors 13.4.2017
12:15 - 13:45
tors 20.4.2017
12:15 - 13:45
tis 25.4.2017
14:15 - 15:45
tors 27.4.2017
12:15 - 13:45
tis 2.5.2017
14:15 - 15:45
tors 4.5.2017
12:15 - 13:45

Beskrivning

Mikäli halukkaita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, osallistuja ei valita ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan etusijalla ovat 1) yleisen kielitieteen ja kieliteknologian pääaineopiskelijat, 2) yleisen kielitieteen ja kieliteknologian sivuaineopiskelijat / Digitaalinen humanismi -kokonaisuutta suorittavat , 3) muut

Saada yleiskuva siitä, miten tekstikorpuksia voidaan käsitellä valmiiden ohjelmien (kuten Natural Language Tool kit, NLTK) avulla sekä totutella siihen, että itse voi enemmänkin vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia saa

ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä

Valmiin ohjelman (kuten NLTK:n) puitteissa havainnollistetaan esim. tekstiä sanojen muodostaman jonona, sanoja merkkijonona, jonon alkioiden osoittamista (indeksointia), sananmuotojen frekvenssien laskemista, tekstikorpuksen käyttöä, sanaparien (bigrammien) frekvenssejä, sanojen ehdollisia frekvenssejä viereisen sanan suhteen, kollokaatioiden tunnistamista, tekstigenrejä, sanojen annotaatiota (part of speech tags), annotoitujen korpusten tutkimista, digitaalisia leksikoita, sanalistoja, hukkasanalistoja, sanojen alamerkityksiä ja käsitetietokantoja (WordNet).

harjoitustehtäviä

verkkomateriaalia ja Stephen Bird, Ewan Klein, Edward Loper, Natural Language Processing with Python (vapaasti verkossa luettavissa). (NLTK on avointa lähdekoodia ja kirjakin vapaasti verkossa luettavissa.)

yleinen arvosteluasteikko

Harjoitusryhmät: ryhmä 1 ti 14-16, ryhmä 2 to 12-14

yliopistonlehtori