Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Samtliga studerande.

Avsnittets mål är att fördjupa studerandenas kritiska förståelse för historiebruk i vardagslivets historiekultur, i politiska restitutionsdebatter och historierevisionistiska trender, i omtvistade nationella kulturarvsfrågor och i den moderna upplevelseindustrin (t.ex. film, datorspel och reklamer).

Avsikten är att studeranden efter kursen:

• Känner till ämnets terminologi och kan förklara dess begreppsapparatur.
• Behärskar centrala drag av forskningens historiografiska utveckling
• Själv kan kritiskt analysera aktuella frågor gällande det kollektiva minnet och den offentliga historian.
• Har vetenskapliga verktyg för att själv kunna reflektera över frågor som berör det moderna historiemedvetandet.

Våren efter proseminariets övningskurs eller året efter proseminariet.

Kursen består av teoretiska föreläsningar, seminarier då kursen diskuterar genomförda uppgifter, deltagande observationer av historiska spel och tolkningar, samt slutligen av en seminariebehandling av studentens slutessä.

Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro och skrivuppgifter. Avsnittet kan även absolveras genom en litteraturtentamen av överenskommen litteratur vald ur den bifogade listan.

Enligt överenskommelse avsnitt ur nedanstående verk:

• Aronsson, P. (red.): Makten över minnet: historiekultur i förändring
Aronsson, P.: Historiebruk - att använda det förflutna (2004)
Ferro, M.: The Use and Abuse of History or How the Past is taught to Children
• Historisk tidskrift för Finland 1/2005 [=temanummer Historiens användning]
• Jönsson, L-E (red. m.fl.): Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
• Karlsson, K-G & Zander, U (red.): Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken
Lowenthal, D.: The Past is a Foreign Country (1999, även andra uppl.)
Macmillan, M.: Uses and Abuses of History
Zerubavel, E.: Time maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past

Övrigt studiematerial för hemuppgifter anmäls under kursen.

Bedömningen baserar sig på hemuppgifterna och slutessän eller alternativt på litteraturtentamen. Betygsskala 0-5.

Derek Fewster