Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.1.2020 kl. 09:00 - 4.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Rlc120b Muun romanikielen murteen kuin Suomen romanikielen peruskurssi

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvin perusopinnoissa aloittamansa Euroopan romanikielen murteen sanastoa ja rakennetta sekä tuntee jonkin verran puhutun ko. murteen variaatiota. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1.

Laajennetaan ja syvennetään romanikielen murteen suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa.

Luentokurssi + kirjallinen tai suullinen tentti. Jos jakso suoritetaan kirjatenttinä, on käytävä myös suullisessa tentissä, jossa arvioidaan puhetaito.

Laitokselta saatava materiaali

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.