Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.4.2020 kl. 09:00 - 5.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee romanikielen ja Euroopan romanimurteiden peruskysymyksiä.

Perustiedot romanikielen historiallisesta taustasta ja nykyisyydestä Euroopassa, murrejaon perusteiden tuntemus, varhaisromanin perusrakenteen tuntemus ja näkemys eri romanimurteiden suhteesta siihen.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti + kirjallinen tai suullinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto: Granqvist, Kimmo & Mirkka Salo, 2013, toim. Romanikieli ja sen tutkimusalat. Bakker, Peter & Hristo Kyuchukov, 2000. What is the Romani language? Centre de recherches tsiganes. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.