Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
27.3.2018 kl. 09:00 - 16.4.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Aineopinnot.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan (3 op):

 • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 286-359
 • Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luku VI (L’Ottocento, Manzoniin asti) [verkkomateriaali]
 • Manzoni, I promessi sposi
 • G. Leopardi, valikoima kokoelmasta Canti ja Operette morali:
  • Canti: La sera del dì di festa, Alla luna, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
  • Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del Gallo Silvestre, Dialogo di Tristano e di un amico.
 • L. Trenti, Foscolo, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 814-819
 • A. Cicchetti, Leopardi, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1049-1057
 • P. Procaccioli, Manzoni, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1129-1133
 • Cottignoli, Manzoni: guida ai «Promessi sposi», Roma, Carocci, 2002.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään vuorovuosina opintojakson Rit212f kanssa.

Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.