Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Aineopinnot.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttin luetaan (3 op):

 • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 363-447
 • Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut VI-VII (L’Ottocento, Carduccista Gozzanoon ja Il Novecento) [verkkomateriaali]
 • G. Pascoli, runovalikoima kokoelmista:
  • Myricae: Romagna, Fides, Arano, Lavandare, Dialogo, X Agosto, Il bove, Il passero solitario, L’assiuolo, Novembre, Il piccolo aratore, La notte dei morti, Ultimo sogno
  • Canti di Castelvecchio: Nebbia, Le Ciaramelle, Valentino, La bicicletta, Il gelsomino notturno, L’ora di Barga, La mia sera, La cavalla storna
 • G. Verga, I Malavoglia
 • G. Ungaretti, runovalikoima kokoelmista:
  • L’allegria: Il porto sepolto, Soldato, Sono una creatura, I fiumi, In memoria, Annientamento, Allegria di naufragi, Natale, Soldati
  • Sentimento del tempo: L’isola, La madre, Dove la luce, Dannazione, Sentimento del tempo
 • L. Trenti, Pascoli, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1338-1341
 • F. Pignatti, D’Annunzio, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 647-648
 • G. Pulce, Verga, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1800-1801
 • G. Macciocca, Ungaretti, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1765-1766

6 op: Edellisten lisäksi:

 • I. Svevo, La coscienza di Zeno
 • E. Montale, runovalikoima kokoelmista:
  • Ossi di seppia: Arsenio, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola, Casa sul mare, In limine, Riviere, Cigola la carrucola del pozzo, Spesso il male di vivere…, Forse un mattino…
  • Le occasioni: La casa dei doganieri, Ti libero la fronte…, Dora Markus, Non recidere, forbice, quel volto
  • La bufera: Gli orecchini, La frangia dei capelli, Voce giunta con le folaghe

Lisäksi yksi seuraavista:

 • F. Vittorini, Svevo: guida alla Coscienza di Zeno, Roma, Carocci, 2003
 • F. D’Alessandro - C. Scarpati, Invito alla lettura di Montale, Milano, Mursia, 2004

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.