Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Dante I.

Opintojakson Rit211b suoritettuaan opiskelijan tietämys Commediasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta on syventynyt. Hän kykenee apuneuvoja käyttäen lukemaan Commediaa ja ymmärtää sen kieltä ja sisältöä.

Aineopinnot.

Perehtyminen kielen ja sisällön kannalta valikoimaan Commedian lauluja sekä niiden kommentteihin.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Dante, Divina Commedia, seuraavat laulut:
    • Inferno II, III, VI, X, XIII, XIV ja XXXIII
    • Purgatorio I, XI, XXIII, XXIV ja XXVI
    • Paradiso XI, XII ja XXXIII
  • sekä kolme em. lauluihin liittyvää lukua teoksesta: Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Cesati, 2000.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luento-opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Kurssin työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.