Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 17.6.2020 - 17.6.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 8.7.2020 - 8.7.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 29.7.2020 - 29.7.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 15.5.2020 - 15.5.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 3.4.2020 - 3.4.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 13.3.2020 - 13.3.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 14.2.2020 - 14.2.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 17.1.2020 - 17.1.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 22.11.2019 - 22.11.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 1.11.2019 - 1.11.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 11.10.2019 - 11.10.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 20.9.2019 - 20.9.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 24.7.2019 - 24.7.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 3.7.2019 - 3.7.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 12.6.2019 - 12.6.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 24.5.2019 - 24.5.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 29.3.2019 - 29.3.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 22.2.2019 - 22.2.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 8.2.2019 - 8.2.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 16.11.2018 - 16.11.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 2.11.2018 - 2.11.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 5.10.2018 - 5.10.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 14.9.2018 - 14.9.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 25.7.2018 - 25.7.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 4.7.2018 - 4.7.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 13.6.2018 - 13.6.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 27.4.2018 - 27.4.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 6.4.2018 - 6.4.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 9.2.2018 - 9.2.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 19.1.2018 - 19.1.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 24.11.2017 - 24.11.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 3.11.2017 - 3.11.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 6.10.2017 - 6.10.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 15.9.2017 - 15.9.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 26.7.2017 - 26.7.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 5.7.2017 - 5.7.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 14.6.2017 - 14.6.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 26.4.2017 - 26.4.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 22.3.2017 - 22.3.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 15.2.2017 - 15.2.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 18.1.2017 - 18.1.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 30.11.2016 - 30.11.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 19.10.2016 - 19.10.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 21.9.2016 - 21.9.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Allmän tent 2.3.2016 - 2.3.2016

Målgrupp

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti apuneuvoja käyttäen Boccaccion Decameronea. Hän on perehtynyt teoksen rakenteeseen, tuntee yksittäisten päivien tematiikan ja eri kertojien erityispiirteet sekä kykenee kommentoimaan tiettyjen yksittäisten novellien (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä

Timing

Aineopinnot.

Innehåll

Perehtyminen valikoimaan Decameronen novelleja niin sisällön kuin kielen kannalta sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Prestationssätt

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Studiematerial

Kirjatenttiin luetaan:

  • G. Boccaccio, Decameron: Prologo, I 1, VI 10 ja X 10, Epilogo sekä seitsemän muuta novellia, jotka valitaan seuraavista: II 1 ja 5, III 1, 4, 8 ja 9, IV 1, 2 ja 5, V 8 ja 9, VII 4 ja 5, VIII 2, 3, 6, 7 ja 9, IX 3, X 2 ja 3 (V. Brancan editio);
  • hakusana Boccaccio teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 298-305;
  • A. Asor Rosa, "'Decameron' di Giovanni Boccaccio" teoksesta Genus Italicum, Torino, Einaudi, 1997, ss. 143-253.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arvosteluasteikko 0-5.

Mer information

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.