Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti apuneuvoja käyttäen Boccaccion Decameronea. Hän on perehtynyt teoksen rakenteeseen, tuntee yksittäisten päivien tematiikan ja eri kertojien erityispiirteet sekä kykenee kommentoimaan tiettyjen yksittäisten novellien (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä

Aineopinnot.

Perehtyminen valikoimaan Decameronen novelleja niin sisällön kuin kielen kannalta sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • G. Boccaccio, Decameron: Prologo, I 1, VI 10 ja X 10, Epilogo sekä seitsemän muuta novellia, jotka valitaan seuraavista: II 1 ja 5, III 1, 4, 8 ja 9, IV 1, 2 ja 5, V 8 ja 9, VII 4 ja 5, VIII 2, 3, 6, 7 ja 9, IX 3, X 2 ja 3 (V. Brancan editio);
  • hakusana Boccaccio teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 298-305;
  • A. Asor Rosa, "'Decameron' di Giovanni Boccaccio" teoksesta Genus Italicum, Torino, Einaudi, 1997, ss. 143-253.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Enrico Garavelli