Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.12.2015 kl. 08:00 - 24.1.2016 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 20.1.2016
12:15 - 13:45
ons 27.1.2016
12:15 - 13:45
ons 3.2.2016
12:15 - 13:45
ons 10.2.2016
12:15 - 13:45
ons 17.2.2016
12:15 - 13:45
ons 24.2.2016
12:15 - 13:45
ons 2.3.2016
12:15 - 13:45

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva slaavilaisista kielistä ja erityisesti Tšekin kielestä ja kirjallisuudesta ja niitten tutkimuksesta.

Ensimmäisenä opintovuotena.

Slaavilaiset kansat, kielet ja kirjallisuudet. Slaavilaisten kielten rakennepiirteitä. Slavistiikan lyhyt tutkimushistoria. Suomalainen slavistiikka ennen ja nyt. Omassa aineessa tehtävä tutkimus.

Tšekin kielen historiaa. Kielitilanne Tšekissä. Tšekin kielimuodot. Normi ja kodifikaatio. Tšekkiläinen kielitiede.

Luentokurssi ja tutustuminen oheiskirjallisuuteen; harjoitustöitä ja loppukoe.

Jos opiskelija on jo suorittanut vastaavan kurssin puolan tai eteläslaavin perusopinnoissa, hän suorittaa vain Tšekin kieltä ja kirjallisuutta käsittelevät luennot ja niiden yhteydessä teoksen  Lehečková: Tšekin kielimuodot sekä tenttii tiedekuntatentissä teoksen  Gyllin & Svanberg: Slaviska folk och språk.

Nuorluoto: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet (on myös ruots.: De slaviska standardsåkens framväxt), Kolari: Suomen slavistiikan vaiheita (saatavilla verkosta) ja Lehečková: Tšekin kielimuodot.

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, harjoitustöihin ja loppukokeeseen.

Opintojakson ensimmäinen osa suoritetaan syyslukukaudella 2015 prof. Jouko Lindstedtin kurssilla "Johdatus slavistiikkaan" (2 op).

Dos. Lehečková.