Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 6.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
10:15 - 11:45
mån 20.1.2020
10:15 - 11:45
mån 27.1.2020
10:15 - 11:45
mån 3.2.2020
10:15 - 11:45
mån 10.2.2020
10:15 - 11:45
mån 17.2.2020
10:15 - 11:45
mån 24.2.2020
10:15 - 11:45
mån 9.3.2020
10:15 - 11:45
mån 16.3.2020
10:15 - 11:45
mån 23.3.2020
10:15 - 11:45
mån 30.3.2020
10:15 - 11:45
mån 6.4.2020
10:15 - 11:45
mån 20.4.2020
10:15 - 11:45
mån 27.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Obligatoriskt för huvud- och biämnesstudenter.

Studenten kan analysera och översätta sakprosatexter inom språkparet svenska och finska med stöd av hjälpmedel som är relevanta för uppdraget.

I både analyserna och i översättningarna visar studenten en god förmåga att beakta språkparet svenska och finska ur en kontrastiv och idiomatisk synvinkel. Studenten kan också beakta kommunikativa och funktionella aspekter i originalet och i sin översättning.

Första terminen.

Studenten gör översättningsövningar och bekantar sig med centrala traditionella och elektroniska hjälpmedel.

Studenten analyserar originalet och sin egen översättning med hjälp av kurslitteraturen. Analysen tar fasta på struktur, genre, stil, målgrupp och kultur- och samhällskontext.

TRA-501 (5 sp)

Översättningsriktning: På kursen TRA-501 översätts både till och från svenska.

Litteratur (valda delar ur böckerna): S. Aaltonen, N. Siponkoski & K. Abdallah (toim.), Käännetyt maailmat (2015) och M. Stålhammar, Att översätta är nödvändigt (2015).

Helhetsbedömning bygger på aktivt deltagande i kursen, på översättnings- och analysuppgifterna samt på ett slutprov som består av en teori- och en översättningsdel.

Studenter som inte kan finska får ersätta detta studieavsnitt genom att avlägga två av grannspråkskurserna (NGR180, NGR170, NGR175) inom grundstudierna. Inom ämnesstudierna avläggs i så fall en extra specialkurs.

Kan även avläggas som TRA-501 Introduktion till yrkesöversättning, 5 sp.